Replik till Mats Svegfors från Bo Lagerqvist

                                Replik till Mats Svegfors från

               Bo Lagerqvist, chefsjurist Blasieholmens Vänner.


Mats Svegfors i DN 13 juni 2018: "Den fysiska riksplaneringen med dess riksintressen började en gång med att det breda och upplysta allmänintresset skulle sättas före begränsade och kortsiktiga lokala intressen. Den har urartat i att en intressesektoriserad stat, hand i hand med starka och resursrika enskilda intressen, sätter den kommunala demokratin ur spel. "


Replik:

Om Svegfors hade läst på hade han förstått att det är precis så här det har gått till i detta fall. Först handslag mellan Sten Nordin (M) och Heikensten om placeringen på Blasieholmen av det privata palatset för den resursstarka Nobelpriskoncernen. Inget programsamråd. Statens Fastighetsverk vek sig efter påtryckningar, remissinstansernas åsikter beaktades inte överhuvudtaget.


Staten och staden har gått hand i hand med ett privat bolag Nobelhuset AB, där f.ö. moderatledarens fru sitter i styrelsen. Nobelhuset AB har genom ett handslag och utan konkurrens blivit tilldelad en tomt som är värd en miljard. Inget programsamråd hölls, vilket brukar vara kutym i så här stora ärenden. Tomträttsavgälden fås tillbaka med råge genom utlovade statliga och kommunala driftsbidrag till det privata företaget.


Skattebetalarna får ställa upp med ca en halv miljard kronor trots att exploatörens ägare sitter på en miljardförmögenhet. Regeringen utlovar stöd - men utan riksdagens medgivande (KU riktade kritik). Sponsorpengarna kommer från storfinansens skattebefriade forskningsfonder. Alla remissinstanser har körts över.


Statens Fastighetsverk påverkades att inte fullfölja sitt överklagande trots att juristerna ansåg att Lsts beslut borde överklagas. Beslutande borgarråd Joakim Larsson M går i exploatörens propagandafilm ut och påstår att tomten är obebyggd. Stockholms stad förnekar inför domstol att Larsson uttalat detta. Felaktiga bilder har använts i marknadsföringen.

                                                 Så visst har demokratin satts ur spel.